تبلیغات
http://saim.sub.ir/ گلی از گلشن نور - فرشتگانی كه نامشان در قرآن آمده

حدیث روز

فرشتگانی كه نامشان در قرآن آمده

              
 جبرئیل واسطه ی وحی
 سوره ی مباركه بقره آیه شریفه97
 میكائیل واسطه ی روزی
 سوره ی مباركه بقره آیه شریفه98
 ماروت  سوره ی مباركه بقره آیه شریفه102
 هاروت  سوره ی مباركه بقره آیه شریفه102
 مالك فرشته ی عذاب
 سوره ی مباركه زخرف آیه شریفه77
 روح فرشته ی مؤید حضرت مسیح
 سوره ی مباركه بقره آیه شریفه87


از فرشته های فوق چهار تای اول به زمین نازل شدند:
  • حضرت جبرئیل جهت نزول وحی.
  • حضرت میكائیل جهت حفاظت از جان حضرت علی(علیه السلام)در لیلة المبیت.
  • هاروت و ماروت در زمان حضرت سلیمان جهت ابطال و دفع جادوگری.
 نوشته های پیشین
+ یا ضامن آهو
+ به نام خدا
+ (كتاب قرآن معجزه ی محمد(صلی الله محمد وآل محمد
+ مثال های قرآنی
+ مجاز
+ چیزهایی كه در قرآن به آنها اشاره شده...

صفحات :

بهترین آهنگها را از ما بخواهید
http://saim.sub.ir/