تبلیغات
http://saim.sub.ir/ گلی از گلشن نور - رنگهایی كه در قرآن آمده

حدیث روز


رنگهایی كه در قرآن آمده

 رنگ                                                  ترجمه                                               آیه و سوره    
 خاكستری رماد سوره مباركه ابراهیم آیه شریفه18
 سبز اخضر سوره مباركه یس آیه شریفه80
 زرد صفراء سوره مباركه بقره آیه شریفه58
 رنگارنگ الوان سوره مباركه فاطر آیه شریفه27
 سیاه پر كلاغی
 سود سوره مباركه فاطر آیه شریفه28
 سیاه اسود سوره مباركه بقره آیه شریفه187
 سفید ابیض  سوره مباركه بقره آیه شریفه187
 سبز و شاداب
 مدهامَّتان
  سوره مباركه رحمن آیه شریفه64
 قرمز-سرخ حُمر  سوره مباركه فاطر آیه شریفه27

 نوشته های پیشین
+ یا ضامن آهو
+ به نام خدا
+ (كتاب قرآن معجزه ی محمد(صلی الله محمد وآل محمد
+ مثال های قرآنی
+ مجاز
+ چیزهایی كه در قرآن به آنها اشاره شده...

صفحات :

بهترین آهنگها را از ما بخواهید
http://saim.sub.ir/