تبلیغات
http://saim.sub.ir/ گلی از گلشن نور - معادل قرآنی برخی از اشعار

حدیث روز

معادل قرآنی برخی از اشعار

بنی آدم اعضای یكدیگرند

بعضكم من بعض         (جزء40/آل عمران 195)

 نوشته های پیشین
+ یا ضامن آهو
+ به نام خدا
+ (كتاب قرآن معجزه ی محمد(صلی الله محمد وآل محمد
+ مثال های قرآنی
+ مجاز
+ چیزهایی كه در قرآن به آنها اشاره شده...

صفحات :

بهترین آهنگها را از ما بخواهید
http://saim.sub.ir/